Reklama
 
Blog | Milan Kovár

Eman Škatule má vážný problém: není to jeho prezident.

Není to ani ten, ani onen, dokonce ani tamten nikoliv.

Emanova potíž je mi vcelku srozumitelná, zejména po kampani, které jsme teď byli svědky. Být prezidentem totiž není jen tak. – Zdálo by se snad, že je; ale není. Prezident přes veškerou pompu, která jeho konání může doprovázet, je především úředník. Sice nejvyšší úředník, přes to všechno ale jenom úředník.

Eman by ovšem rád, aby jeho prezident byl nejmíň spasitelem, ne-li někým větším; proto do jeho osoby promítá své nejtajnější představy a možná – hádám správně, Emane? – dokonce ho činí odpovědným za budoucí chléb svůj vezdejší a duchovní blaho. Běda, třikrát běda, je-li prezidentem zvolen někdo, kdo Emanovi jako simulakrum (to jsem se nedávno naučil tady na blogu) spasitele nevyhovuje. Eman píše petice a organizuje div ne občanskou neposlušnost; rád by dosáhl, nelze-li to už jinak, aby byla volba prohášena neplatnou. – Mohu se jen dohadovat, že kdyby zvítězil Emanův favorit, bylo by to samozřejmě ukázkou křišťálové demokracie, která konečně po evropsku dospěla. Jinak by se ovšem v textu změnilo jen málo: namísto Emana hrdinkou mého článku byla by, dejme tomu, Nora Králíková.

Pro finanční úřad je Eman daňovým poplatníkem, případně rovnou daňovým dlužníkem. Ta představa mi trhá bránici: úřad si Emana předvolá ke kontrole, načež Eman vzkřikne: to není můj správce daně! – Což by mohla být pravda, pokud by Eman byl k placení daní registrován na Bahamách, v Monaku či alespoň na Kypru; jenže on není.

Reklama

Eman v takovém případě byl by docela legrační: správcem jeho daní, jasná to věc, bude úředník zákonným postupem k tomu ustanovený, a to i přesto, že dotyčný má ohavného psa, páchnou mu boty i dech a vykazuje jiné další závažné morální vady. Eman by mohl jistě napsat petici za výměnu úředníka, ale ke kontrole, holenku, ke kontrole musíš.

S prezidentem, úředníkem nejvyšším, má se to podobně. – Takže, milý Emanueli, je to tvůj prezident. I kdyby ses posral jako všichni ti psi v jednom ze sousedních článků kousek tady vedle dohromady, nenaděláš nic: je to tvůj prezident.

Můžeš se vypravit k dědu Vševědu a ptát se, je-li jaká pomoc. Můžeš usednout k meditaci a místo psaní petic pozorovat obsah vlastní mysli, nevzniká-li problém třeba právě tam.

Ale to je jiná pohádka.

–o–

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama