Reklama
 
Blog | Milan Kovár

Hodina černých ovcí

Hledáme vhodného adepta na obsazení pozice podnikový blbec. Jazykové znalosti a všeobecný rozhled nejsou podmínkou, reference a předchozí praxe v oboru vítány.

P.T. zájemci se žádají o laskavé zaslání strukturovaného životopisu na adresu redakce.

 

Rock Multinicka. Seminární příspěvek se zpožděním.

–o–

Inzerát podobného znění pravděpodobně v novinách nikdy neuvidíme. Systémová místa pro předmětnou funkci však – byť neoficiálně – přesto existují.

Každý systém, má-li podržet svou strukturu a funkci, musí v prostoru, který spravuje, udržovat pořádek. Proto v továrnách jsou správy budov, nádvorní čety a ostraha objektu; ve školách hospodářka, uklízečka a školník; organismy živočichů mají imunitní systém a rozmanité prostředky vnější ochrany; stát k podobnému účelu zřizuje policii a armádu.

Reklama

Systém obecně, má-li zůstat tím, čím je, provozuje – kromě jiného – dva subsystémy, zajišťující (a) ochranu jeho vnitřního prostředí a (b) ochranu před ohrožením zvenčí. A je v jeho životním zájmu, aby tyto nanejvýš důležité subsystémy byly v dobé kondici – jak to vypadá, když nejsou, ukáže nám třeba pohled na Českou republiku. Jak to dopadá, když nejsou? Příkladem poslouží Ukrajina.

No vidíte: už jsem začal politizovat, ačkoli jsem původně nechtěl. – Vraťme se do obecné roviny, ale zůstaňme u posledních dvou příkladů alespoň terminologicky: systému vnitřní ochrany říkejme policie a systém vnější ochrany nazývejme armádou.

Jak bylo řečeno, je nezbytné, aby armáda i policie byly v dobré kondici. A teď pozor – udeříme hlavičkou o hřebíček:

Vládne-li v říši Tao, praví Starý Mistr, vozí jezdečtí koně hnůj; ztratila-li říše Tao, pasou se váleční koně na pažitu 1). Dá rozum, pravím já, že vládne-li v říši Tao příliš dlouho, policie a armáda jsou všechno, jenom ne v dobré kondici – a tehdy je třeba vyhnat válečné koně z pohodlných stájí na pažit. Jinými slovy: dokud se bude ve světě válčit, bude zapotřebí armády, ale i naopak: dokud budou na světě armády, bude zapotřebí udržovat je v kondici a trochu si zaválčit – ne moc, ne dlouho, a s protivníkem sobě rovným už vůbec ne, to by nemuselo skončit dobře; ale sem-tam válečná rozcvička neuškodí! Chci říct – neuškodí naší armádě, ehm, že. Pro příklad si laskavý čtenář dojde sám, není to daleko.

S policií se to má podobně: dokud bude na světě zločinnost, bude zapotřebí policie, ale i naopak: dokud bude na světě policie, bude zapotřebí udržovat ji v kondici, však on už se někdo najde, koho je možno/potřeba potrestat; a když není, přidáme nějaký nový, pokud možno absurdní zákon – a vida, hned je koho stíhat! Pro příklad si zděšený čtenář opravdu, ale opravdu nemusí chodit daleko: k Dererům je to jeden myší klik.

Z doposud řečeného vyplývá, že systém, aby mohl existovat, potřebuje jak vnitřního, tak vnějšího nepřítele. Nepřátelé nesmí být natolik silní, aby byli s to předmětný systém vyvrátit; musí být však dostatečně silní na to, aby se systém mohl vůči nim úspěšně vymezovat.

Aby mohl systém být tím, čím je, potřebuje ukázat, čím není; můžu to říct? Nebude to rouhání? – Je třeba mít někoho, na koho lze ukázat prstem a zvolat: nejsme jako oni! Tyto černé ovce však nelze bezhlavě vybít, naopak: ty je třeba pečlivě si pěstovat. Na koho bychom ukazovali, kdybychom je neměli? – Proto si každý sebezáchovně jednající systém černé ovce pěstuje, tvoří pro ně systémová místa a hýčká si své podnikové blbce. Jak už jsem kdysi kdesi psal, čas od času je nějaká obzvlášť vypasená černá ovce rituálně poražena a slavnostně sežrána, přičemž na její uprázdněné místo je obratně instalován jiný kuchyňsky nadějný jedinec. – Je možné, že toto je způsob, jakým beránek snímá hříchy světa? – Nevím.

–o–

Budiž ti přáno, multinicku. Nejspíš jsi vyhrál konkurz na černou ovci a podnikového blbce diskusí Blog.Respektu; a jestliže tu nyní jsi, může to být jen a pouze s vědomím a požehnáním nádvorní čety, která spravuje zdejší prostor.

Tím jsem si zcela jist.

–o–

 


1) Lao-C‘, Tao-Te-Ťing v překladu Jiřího Navrátila, verš 46

 

 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama