Reklama
 
Blog | Milan Kovár

Jsme národ debilů? – ale kdež! (doplněno)

Možná jsem Ti, milá čtenářko a čtenáři, připomněl titulkem článek, na který jsem kdysi ohnivě reagoval »»». Ten článek dnes už tady není, čehož neželím, a dneska bude řeč o něčem zcela jiném. - Titulek ale není k zahození, pravda? Jeho mediální potenciál nebyl ještě vytěžen.

Je to samozřejmě celé jinak. Opírám se o seriózní výzkumy veřejného mínění, jejichž zdrojem je agentura PORTHOS. Nejde o nic menšího, než o vyhodnocení statistiky, která dlouhé měsíce zdobila sloupek pod mou fotografií. Předmětná statistika se opírá o můj oblíbený trik: trošku si zapsychologizujme a připomeňme si, že nejraději ze všeho ostatním podsouváme své vlastní pohnutky, poněvadž k nim máme vnitřně nejblíž. Zrovna dnes mi připadá, že ona statistika je již poněkud přežitá – a to je nejlepší chvíle, kdy statistiku vyhodnotit.

 

Zde je tedy rezultát: jsme národ alkoholiků a sektářů.

Reklama

 

A jako takový náš národ zaujímá – či snad zabírá – důstojné místo mezi ostatními národy v Evropě.

Ale pojďme k věci. Ze statistiky, jejíž věrný otisk vidíme zde vpravo, plyne, že:

 

 

celých 51% národa upřednostňuje požívání alkoholu před čímkoli jiným, jmenovitě před tvorbou: nadpoloviční většina obyvatelstva mne vybízí, abych všeho nechal a nadále jen chlastal

bezmála čtvrtina národa, přesně 23%, se angažuje v různých sektách – buď podléhá jejich destruktivnímu vlivu, nebo touží sektu založit; zde se otevírá široké a jistě vděčné pole příštímu zpodrobňujícímu sociologickému výzkumu

na třetím místě, se ziskem celých 17% – tedy jedna šestina celku – se umisťuje skupina obyvatelstva, která dobře ví, co mají dělat ti druzí: nechlastat a konat produktivní činnost, zde konkrétně – více psát

14% národa, tedy přibližně jedna jeho sedmina, trpí misantropií a jsou programovými negativisty: nesnášejí mne a byli by nejraději, kdybych zrušil blog – pochopitelně i s touto demaskující statistikou

konečně, slabá desetina populace, přesně 9%, nemá ve věcech jasno a podléhá nahodilým vlivům: příležitostnému oportunismu, věčně zelenému evergreenu, případně lidově demokratické vládě – prý, dělej něco užitečného! Cha!

novy-3.jpg

V souhrnu tedy můžeme být s výsledky spokojeni a trocha odpočinku na vavřínech neuškodí.

 Najdou se jistě i tací, kteří budou výsledky výzkumu širokého spektra populace zpochybňovat; zpochybňovat lze ovšem všechno vždycky. Klíč k hodnověrným a vypovídajícím datům spočívá ve spolehlivé metodě jejich sběru – je-li referenční vzorek dostatečně reprezentativní, nemusí být ani nadměrně početný. Jeden ilustrativní příklad za všechny: postavíme-li se před Národní shromáždění v době, kdy poslancům zazvoní na přestávku a oni spěchají se stravenkami v ruce do blízké menzy na oběd, snadno získáme věrohodnou odpověď na otázku „Jak je obyvatelstvo v ČR spokojeno s členstvím v EU“. – A tak by se dalo pokračovat.

Čtenáři jistě pochopí, že o detailech, na nichž je založeno know-how spolupracující agentury PORTHOS, mluvit nemohu – a z důvodů, které nechci zveřejnit, o těchto klíčových postupech raději pomlčím.

 

Jak již bylo řečeno, s výsledky průzkumu můžeme být spokojeni: nejedna politická strana by za taková procenta byla vděčná a jásala by; jásejme tedy i my!

 

Já se zatím zamyslím nad tématem další statistiky. Pusím si k tomu Elán:

 

Máš dlane jemnučké, chĺpky jak broskyňa…

 

 

–o–

Dodatek

Co se nestalo: pečlivý čtenář zjistil, že ve vyhodnocení statistiky je chyba! – Neumím ani sčítat, ani opisovat, což je na pováženou.

Je ovšem otázka, jak se k věci postavit.

Mohl bych poděkovat za pozornost čtenářovu a chybu opravit.

Mohl bych trvat na tom, že v tomto případě (součet celku činí 114%) vlastně o chybu nejde a do informací o autorovi dopsat, že jsem promovaný matematik a mám malý doktorát z přírodovědy; navrch pak sepsat blogpost, jehož titulek by mohl mít název „Proč stále ještě zápasím s matematikou“, kde bych vyložil, jak obtížné je v prostředí stavební praxe mít neustále na paměti, že celek má vždy 100% a pí je přibližně 3,14.

A konečně bych se mohl urazit a zakázat diskusi.

No řekni sama, čtenářko, řekni sám, čtenáři: není to vlastně skvělé, z tolika možností vybírat?

–o–

 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama