Reklama
 
Blog | Milan Kovár

O astrologii a Šejdullovi

Snad se nedopustím příliš velkého prohřešku tím, že se rozepíšu na téma, které znám jen okrajově. Předem si vyhrazuji právo na omyl, o který si vědomě říkám už jen tím, že moje vidění věci je ryze subjektivní. Nemohu se však zbavit pocitu, že v diskusích mezi zastánci a odpůrci astrologie je zhusta vylévána příslovečná vanička i s dítětem: jakoby ani jedna strana pro svoje stromy neviděla les - ani svůj, ani les těch druhých. Nabízím tedy pohled vlastní, o němž se troufale domnívám, že pokud sporná hlediska nesjednotí, může je alespoň přiblížit.

 

Diskuse mezi protivnými stranami probíhají v zásadě na téma – jak astrologie funguje/nefunguje (1), proč astrologie funguje/nefunguje (2); často bývá diskutována také otázka svobodné vůle.

Záměrně pominu otázku konstrukce horoskopu či kosmogramu – jde o astronomickou záležitost a dnes ji řeší za astrologa mnoho počítačových programů, lepších či horších. Jak jistě uznáme, jádro astrologie nespočívá v sestavení grafu, nýbrž v jeho výkladu.

Reklama

Proč astrologie funguje

Otázku „proč astrologie funguje“ bych rád nechal pro tuto chvíli stranou, protože ji (za sebe) považuji za druhořadou. U vědomí toho, že čestní odpůrci astrologie mohou takový krok vnímat jako podraz, vyjádřím se k ní alespoň krátce – podrobněji snad jindy.

V mém chápání a pojetí přináší astrologie reálné výsledky; a výsledků dějů a jevů lze užívat, aniž bychom znali jejich podstatu.  Můžeme se například vyhřívat na slunci a vodou uhasit žízeň, aniž bychom cokoli znali o energii fotonů a skladbě molekuly vody. Stejně tak lze využít informací, které přináší astrologie, aniž bychom cokoli znali o podstatě cest, jimiž ony informace k nám dospěly.

Při hledání budoucí odpovědi na tuto otázku se opřu o skutečnost, že svět kolem nás (příroda, Bůh, Tao – cokoli chcete) v analogiích opakuje vzorce a vzory, které se nějakým způsobem osvědčily. Příkladem buďtež fraktály či konstrukce těl živočichů. Mám za to, že právě tato všeobecná a mnohovrstevná, vše prostupující analogie je vyjádřena oním známým rčením „Jak dole, tak nahoře“, které je připisováno Hermu Trismegistovi, (snad) zakladateli (západní) astrologie. Vydám-li se někdy po stopách příčin, vedoucích k vysvětlení, proč astrologie funguje, zcela jistě vyrazím po stezce analogií; kam dojdu, to ovšem dnes ještě nevím.

Jak astrologie funguje

Připomeňme skutečnost notoricky známou a notoricky opomíjenou: zklamání je nenaplněné očekávání, ryze subjektivní záležitost. Chceme-li se dočkat zklamání, stačí málo: očekávat nesplnitelné.

Očekáváme-li, že nám astrologie odpoví na otázky typu – jaká čísla vyhrají v příštím tahu Sportky, kdy zemře protivná, ale bohatá tchýně, co mám dělat, abych nemusel nic dělat a měl se dobře – zaručeně se dočkáme zklamání. Na takové a podobné otázky astrologie odpovědi nepřináší. Pouťové horoskopy ve stylu rubriky „100+1 na neděli“, kde se praví, že Vodnáři by se neměli o víkendu hádat se šéfem a držet se domácího krbu, zvlášť, bude-li pršet – jinak riskují nachlazení – taková „proroctví“, jsou-li míněna vážně, astrologii poškozují a  šarlatánstvím buď přímo jsou, nebo k němu nemají daleko. Osobně je chápu jako svého druhu legraci.

Jaké informace tedy astrologie zprostředkuje?

Astrologie pracuje se symboly a ze vzájemných vztahů, které mezi nimi odhalí, usuzuje na vztahy objektů reálného světa. Velmi dobrou analogií tohoto postupu je činnost, kterou známe všichni: čtení mapy. S mírnou nadsázkou tvrdím, že horoskop a jeho výklad je mapou našeho života.

Pánové rádi vzpomenou na vojenskou službu a na výcvikovou metodu, oblíbenou zejména u průzkumných jednotek: noční výsadek vrtulníkem do neznámého místa, jen v botách, kalhotách a košili, bez ničeho, s povinností hlásit se v šibeniční lhůtě zpátky v kasárnách.

Jak splnit takový úkol? – nejvíce potřebná je znalost vlastní polohy. Podaří-li se v takovém okamžiku získat mapu, je napůl vyhráno.

Svobodná vůle a předurčenost

Astrologie má za to, že naše zrození je také takovým výsadkem. Stejně, jako nás mapa upozorní, že tu je strž a tam je řeka, také horoskop nám může sdělit, kde v našem životě je schůdno a kde nikoli. A tím je dán i vzájemný vztah osudové předurčenosti a svobodné vůle.

Podmínky zrození jsou místem výsadku: jsou dány jednou provždy a nelze je změnit. Jestliže nás vrtulník vysadí v tatranské dolině a hlásit se máme do dvou dní v Mariánských Lázních, na řecké ostrovy musíme zapomenout – to je osudové předurčení. Kudy však půjdeme a jak to provedeme, abychom došli k cíli – v tom nám zůstává svobodná vůle. Dobrá mapa je na takové cestě obrovskou pomocí.

Při čtení mapy je ovšem záhodno správně interpretovat symboly. Tady přímočará podobnost mapy a horoskopu končí.

Aby se v tomto okamžiku z mého článku nestala obsáhlá příručka astrologie, jsem nucen nesmírně zjednodušit, ale snad to nebude na újmu srozumitelnosti. Pokusím se vystihnout podstatné a pomůže mi příklad.

Řekněme, že v mém horoskopu figuruje kvadratura Marse a Saturna. Mars je symbolem přímé, jasné, neodvratně k cíli směřující energie; Saturn je řád, omezení, překážka v cestě či strnutí. Kvadratura je neharmonický, problematický aspekt: dva ramenatí siláci se cpou do jedněch dveří. Mým životním tématem, z něhož pro mne není úniku, je řešení vztahu Marse a Saturna v kvadratuře.

A přichází ke slovu svobodná vůle: mohu si vybrat z bezpočtu možností, jak tento vztah realizovat. Realizací je cokoli, co vyhoví modelu „kvadratura Saturn-Mars“. Může to být například situace, kdy se rychle jedoucí auto (marsovská energie) omotá kolem mostního pilíře (pevnost, řád, strnutí – Saturn). Může to být ovšem i jiná situace – zapíšu se do náboru místního oddílu karate: karate je energie (Mars) pod kontrolou (Saturn). Je dobré vědět, že si mohu vybrat; a mohu si vybrat to, co pro sebe považuji za nejvýhodnější. Principu kvadratura Sarurn – Mars je má volba zcela lhostejná, bude uspokojen (realizován) tou prostou skutečností, že se na něj dostane.

Pohádka s astrologickým podtextem

Znáte pohádku o Šejdullovi? Krátce:

Žil – byl muž jménem Šejdulla. Do práce se zrovna nehrnul a podle toho se vedlo i jeho rodině: sotva se najedli. A rady své ženy, aby začal pracovat, Šejdulla slyšet nechtěl; čekal pomoc od Alláha. Když pomoc nepřicházela, rozhodl se, že než by pracoval, radši se vydá za Alláhem pomoc si vyžádat.

Cestou potkal nemocného vlka s bolestmi v břiše. Slovo dalo slovo, Šejdulla slíbil, že se pokusí pro vlka vyptat pomoc.

Netrvalo dlouho a došel k jabloni, která už roky chřadla a nevydala plody. Také jabloň Šejdullu požádala o přímluvu u Alláha.

Nakonec u velikého jezera spatřil Šejdulla rybu, která trpěla bolestmi v hrdle, a byl požádán o třetí přímluvu. Šejdulla to rybě slíbil a pokračoval v cestě, na jejímž konci byl hořící keř a z něho k Šejdullovi promluvil Alláh:

„Ryba má v hrdle drahokam a bodají ji jeho ostré hrany. Když jí někdo drahokam vyjme, ryba se uzdraví.

Jabloň má pod kořeny zakopanou truhlici s dukáty; kdo ji vykope, uzdraví jabloň.

Vlk se zbaví bolestí, když sežere líného a hloupého člověka.

Tvá vlastní prosba je již splněna: jdi.“

Na zpáteční cestě vyřídil Šejdulla rybě i jabloni Alláhovo poselství, ale vyjmout drahokam a vykopat truhlici se mu nechtělo: proč taky, když se o něho Alláh už postaral, že…?

Naposledy Šejdulla vyřídil Alláhovo poselství vlkovi. A bylo to poslední, co v životě udělal: nestihl ani vykřiknout. Vlk dobře věděl, že většího lenocha a hlupáka už asi nenajde.

A teď ta astrologie:

V horoskopu existuje bod, zvaný Dračí hlava. Náš Šejdulla by docela dobře mohl být člověkem, který měl Dračí hlavu ve znamení Panny. Panna je služba druhým, Dračí hlava vyznačuje směr, kterým se máme v životě vydat. Naproti Panně stojí Ryby; v nich by tedy měl Šejdulla bod, zvaný Dračí ocas, symbolizující to, od čeho se máme v životě odpoutat. Životním údělem Šejdullovým byla služba druhým, do čehož se mu evidentně nechtělo, setrvával raději ve svém životním povalečství (negativní projev Ryb). Dá se říci, že Šejdulla byl ke službě druhým přímo odsouzen: když promarnil šance posloužit jiným a pomoci tak zároveň sám sobě (vyjmout drahokam, vykopat zlaťáky), stejně nakonec svůj úděl naplnil, ale způsobem pro sebe nejhorším možným: posloužil jako lék na vlkovo bolavé břicho.

O tom je astrologie: abychom nepromarnili příležitosti svého vývoje, které v životě máme.

 

 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama