Reklama
 
Blog | Milan Kovár

Peniversální vytěsnění amorfního renaultismu…

Milá čtenářko, milý čtenáři, dovol, abych ti představil svou novou přítelkyni. Znáš-li mne trochu, neujdeš překvapení: není to Číňanka. Moje nová přítelkyně se jmenuje Světlana a známe se vlastně jenom velmi krátce. A ano, jak už to u krátce trvajících známostí bývá, jde především o to jedno: o sex.

Hned na úvod prozradím, že největší užitek z našeho bleskového seznámení má ten jeden svatý, no, však ho znáte přece, ten… no, Valentýn.

Moc nechybělo a nebylo čí svátek slavit: na Valentýna měl jsem pifku ještě větší, než, dejme tomu, na Viktora Dvořáka – nesrovnatelně větší; mám s ním totiž, s Valentýnem, jeden nevyřízený účet. Původně jsem plánoval, že svatého Valentýna potkám někde v temné uličce a naložím s ním stejně, jak to činil Huo Yang Jia se svými protivníky, než zmoudřel. Pero nebo meč – obojím vládnu srovnatelně dobře a temná zákoutí Blog.Respektu se zdála žíznit po tvé krvi, Valentýne.

Ale přišla Světlana a tak, Valentýne, odejdi v pokoji.

Reklama

Světlana mne od toho krvavého činu odvrátila textem, který straní životu, straní okolnostem jeho vzniku. Vzal jsem ten text, se svolením Světlany jej upravil dle vlastního uvážení, avšak nemnoho; a nyní ji tedy, snad perspektivní autorku, přivádím mezi vás. Ostatně, i vy, čtenáři, ji znáte z diskusí: své příspěvky podepisuje značkou Svet.

Slovo má Světlana.

–o–

Peniversální vytěsnění amorfního renaultismu

– aneb čuráci jsou všude, píča jen u nás

Některé skutečnosti tohoto světa jsou univerzální. Některé skutečnosti jsou kulturně přenositelné. A některé ne. Pohlavní pud, sex, libido, touha, to jsou slova, označující akt plození, který ze své podstaty můžeme označit jako univerzální.

Živé bytosti mají potřebu spojení vnitřního světa s vnějším, světa tady a tam. Mají potřebu sdílet, přijímat a dávat. Tělesné spojení je také jedním z mnoha způsobů sdílení, pudové – animální i duchovní – člověčenské. Pro porozumění je pak žádoucí správný klíč. Klíčem k podstatě uchopení tohoto světa jsou symboly. Kultura je někdy chápána jako soustava symbolů a člověk jako bytost symboly tvořící. Schopnost symbolizace je jedním z atributů rodu homo. Význam slova symbol pochází z řeckého symbolon, tedy také poznávací znamení, odvozeno od symballo – spojuji. Lidově řečeno – je to něco, co vyjadřuje ještě něco dalšího, než jen to, co přímo vyjadřuje. Symbol zrcadlí nejhlubší stránky skutečnosti, které vzdorují všem jiným prostředkům poznání (M. Eliade, 1952). Symbol „mluví“, jen když je vnímán (B. Moser, 1986). A o tom vypovídá následující zjištění.

Pilotní průzkum

Na základě mnoha impulsů, jejichž výčet ponechám stranou, jsem provedla pilotní průzkum. Byl vysloven základní požadavek: nakreslit symboly mužské a ženské plodnosti, tedy – jak u vás kreslíte penis a vaginu – jak jste kreslili penis a vaginu jako děti, co je u vás všeobecně považováno za symbol penisu a vaginy. Aby dotazovaní pochopili, o co mi jde, musela jsem já nebo moji spolupracovníci požadavek někdy vznést názorněji; zahraniční respondenti se více či méně zdráhali multikulturního projektu účastnit, a to i přes slib úplné anonymity. Předkládám čtenářstvu dosavadní výsledky sběru dat s drobným komentářem.

Anglie, muž

Zde jsme museli být názornější, respondent nakonec znázornil mužský symbol, ženský neznal.

Anglie_Muz.jpg

 

Česká republika, muž, ženy

Zobrazili mužský i ženský symbol.

Muž

Cechy_Muz_35.jpg

Žena1

Cechy_Zena_35.jpg

Žena2

Cechy_Zena_39.jpg

Francie, muž

Respondent se nabídl k aktivní spolupráci, přislíbil vyfotografovat univerzitní pánské toalety, bohužel při jejich návštěvě byl on sám zklamán, neboť se tam žádné piktogramické kusy nenacházely. Zdráhal se kreslit, ale nakonec poslal obrázek s komentářem, že mu musím věřit, že za celý svůj život ve Francii ženský symbol nezaregistroval. (Cha! A přitom jich tam po ulicích jezdi! Omluvte tuto osobni vsuvku.)

Francie_Muz.jpg

Itálie

Dotazována byla starší žena, tomu odpovídají i její slova:

Tvojí kamarádce (mne) chybí jedno kolečko, když se zabývá takovýma věcma. Italové si netroufnou takovéhle věci vůbec kreslit a ona by nedokázala svého muže o to poprosit.

Mongolsko

Fotografie byla pořízena v Mongolsku, je to značka (pro znalce symbol symbolizující symbol).

Mongolsko.jpg

Rusko, muži

Respondent 1 mne pokáral, že taková slova nejsou hezká a že je nemám říkat, ale obrázky jsou přislíbeny, bohužel ještě nedorazily.

Respondent 2 nakreslil mužský symbol s určením roku a místa, jak jej jako chlapci používali, ženský symbol nenakreslil.

Rusko_Muz.jpg

Slovenská republika, muž

Znázornil mužský i ženský symbol.

Slovensko_Muz_28.jpg

Shrnutí

Penis je podle dosavadních (značně omezených) zkoumání jasně definovatelný a graficky znázornitelný.

Mužský úd nabývá zcela konkrétního tvaru. Je tato konkrétnost výhradně záležitostí hmotnou? Na kolik se do zobrazování promítají i aspekty mužství jako síla, moc, vlastní velikost…? Za pozornost jistě stojí, jakým způsobem, tedy v jaké pozici je úd zachycován(tvar, úhel pohledu, rozměr). Penis je zobrazován všude veskrze obdobně. Můžeme penis považovat za jakési universum? Já jej pracovně nazývám peniversem (spojení slov penis a universum).

Situace s vyobrazením ženského pohlavního orgánu je značně odlišná. Tato neurčitá věc ženského těla je těžko symbolicky postihnutelná. Geometrický znak kosočtverce dešifrují jen někteří jedinci. Pro označení tohoto jevu zavádím pracovní pojem renaultismus (podle značky Renault).

Z mé drobné sondáže vyplývá v tento okamžik, že symboly mužské a ženské plodnosti nejsou zcela kulturně přenositelné. Na studii hodlám dále pracovat a aktivně sbirat data v terénu, jelikož téma se mi jeví jako nosné. Možná bude i zajímavá mapa s rozložením grafických značek. Kdo ví. Třeba i velevážené čtenářstvo aktivně přispěje.

Světlana Švrlová

–o–

Tak co na ni říkáte, na Světlanu? – není úžasná?

 

 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama