Reklama
 
Blog | Milan Kovár

Pět mystických zvířat

Zatímco nepodařená mládež postává s bratry Nedvědovými u stánků na levnou krásu a příležitostně při tom kšeftuje s drogami, tihle divní patroni nepostávají. Ve skupinkách i jednotlivě provádějí v parcích a jiných klidných místech své zvláštní, těžko napodobitelné pohyby, připomínající zpomalený film. Pohybují se synchronně, jako by šlo o téměř dokonale secvičené vystoupení... a vydrží jim to hodiny. Vypadají nadmíru spokojeně: člověk by skoro řekl, že je v tom taky nějaká droga.

A vlastně by měl pravdu.

V tom zvláštním cvičení je od všeho trochu: mystika, alchymie, magie, učení pěti prvků. Létání vzduchem, chození po vodě, procházení zdí, extáze a energetické vysávání mladých jinochů a panen. Zlatá pilulka nesmrtelnosti, prázdninová fantazie a zemitá realita všedních dnů, letmý průřez praktickým taoismem – prostě, od všeho trochu.

Ale postupně.

Reklama

Čtenář asi už pochopil, že oním zvláštním cvičením myslím taijiquan, tchaj-ťi-čchuan, nebo, jak se často zkráceně říká i píše, tai chi, taiči. V tomto docela krátkém článku historii tai chi záměrně pominu; kdybych se o ní chtěl jen letmo zmínit, musel bych napsat ne článek, ale knihu, a nebyla by to kniha původní. Zájemcům o tento předmět poslouží internetové vyhledávače a seznam literatury na konci článku.

Jen velmi stručně: tai chi je původně velmi komplexní bojové umění z kategorie vnitřních bojových systémů; slovo vnitřní odkazuje k využití vnitřní, jemné, životní energie chi, v kontrastu k vnějším bojovým systémům, které kultivují a užívají vnější tělesnou sílu. Příkladem těch prvních – kromě tai chi – jsou aikidó a nei-ťia; příkladem těch druhých např. karate, tae-kwon-do nebo některé školy kung-fu (název nešťastný, ale v našich krajích zavedený; zůstaňme při něm).

S příchodem střelných zbraní a zbraní hromadného ničení ztratilo umění boje muže proti muži velmi mnoho na svém strategickém významu a bylo odtajněno. Do popředí vystoupil zdravotní aspekt cvičení – věc, která v dobách bojové slávy tai chi byla přijímána pouze jako příjemný vedlejší efekt.

Na čem je tento zdravotní efekt založen? Odpověď najdeme v taoistické mystice. Ale pozor: abychom skutečně porozuměli, nestačí pouze přečíst. Čtení je jenom první nástřel; samo o sobě je dobré, ne však vyčerpávající. Hlubší porozumění je možné pouze skrze praxi: naše vlastní tělo a jeho cítění nám přinese ty nejlepší odpovědi.

Taoistická alchymie zavádí systém pěti mystických zvířat. Jsou to: had, drak, tygr, leopard a jeřáb. Jejich přínos spočívá v tom, že každé z nich ztělesňuje a tím našemu vědomí zpřístupňuje určité aspekty pohybu našeho těla.

 • Had je tvor, který má s člověkem společný jeden důležitý anatomický rys – páteř. Páteř je oporou těla, zodpovídá za jeho ohebnost a pevnost. Doménou působení hada je (obecný) počátek pohybu, který nalézá bod svého působení na počátku páteře, což je kostrč. Kostrč je funkčně neoddělitelnou součástí pánve a působení hada se navenek projeví právě zde: každý pohyb (nejen) v tai chi vychází z pohybu pánve. Impuls k tomuto pohybu pak vychází z kostrče.
 • Drak je bytost, která má k hadovi anatomicky blízko; oborem působnosti draka je páteř. Drak má schopnost rozšiřovat se od obzoru po obzor. Analogicky páteř se střídavě protahuje a uvolňuje. Fázi protažení a uvolnění páteře najdeme prakticky v každém pohybu tai chi. V součinnosti s principem hada, tj. rotací pánve (a celého trupu) drak uvolňuje a léčí bloky na páteři a masíruje vnitřní orgány.
 • Tygr je bytost, která je výrazně spojena se zemí. Místem, kde se působení tygra projevuje, jsou nohy. Tygr zodpovídá za postoj, který, je-li správně proveden, nazýváme zakořeněným. Místem, které se na zakořenění přímo podílí, jsou tzv. bublající prameny – místa na chodidlech, která se nacházejí na průsečíku podélné a příčné klenby. Dobré zakořenění se projeví tím, že cvičícího je obtížné až nemožné vychýlit z rovnováhy a porušit jeho postoj. Dobrá práce nohou podporuje oběh krve, což je hmotná manifestace energetického oběhu těla.
 • Leopard je zřetelně lehčí variantou tygra; jeho obor působnosti leží o „patro výš“ – je to pletenec ramenní, plíce a ruce. Princip leoparda se skládá s předchozími složkami pohybu. Harmonický dech a schopnost rukou dostihovat cíl v pravý okamžik jsou projevem zvládnutí principu leoparda. Kromě dechu leopard harmonizuje za spolupůsobehí hada a draka hrudní a krční páteř.
 • Jeřáb je ztělesněním rovnováhy; působí, že všechny složky pohybu se skládají v harmonický celek. To se navenek projeví tím, že tělo je buď v absolutním pohybu, nebo v absolutním klidu a všechny jeho části jsou ve vzájemném souladu.

Cvičení tai chi je meditace v pohybu. V praxi to znamená, že po celou dobu cvičení sestavy (cca 25 minut) setrváváme svou bdělou pozorností u všech pěti principů současně. Zní to jednoduše a jednoduché to skutečně je; neznamená to však, že je to snadné.

Pomalý pohyb má velký význam. Zpočátku usnadňuje učení sestavy. V další fázi cvičení se jeho význam ještě prohlubuje:

 • Pohyb vedeme tak, aby celá sestava nebyla posloupností jednotlivých pohybů, ale jediným pohybem od začátku do konce.
 • Pohyb vedeme tak, abychom v kterémkoli jeho bodě byli schopni zastavit beze ztráry rovnováhy.
 • Pomalé vedení pohybu spolu s bdělou pozorností nám umožní uvědomit si místa, kde pohyb ztrácí hladkost – místa bloků v našem těle. Přivedením těchto bloků do vědomí je můžeme léčit a odstranit.

Pokud se podaří výše uvedené, tj. setrvání bdělé pozornosti u všech aspektů pěti zvířat a provedení sestavy od začátku do konce jako jediný pohyb na hranici jeho hladkosti, dostaví se jedinečný zážitek: pocit lehkosti, volnosti, bezdůvodné radosti a bezprostředního bytí. A to je ona droga, o které byla na začátku řeč: cvičení tai chi vyvolává návyk a dokonce může způsobit dlouhověkost. Všichni, kteří tomuto krásnému cvičení propadli, vám o tom rádi řeknou.

Zdá se vám to málo? Můžeme ještě přidat něco z taoistické magie:

Využitím a ovládnutím principu pěti prvků nabudeme vpravdě magických schopností. Například létání vzduchem – z pohledu pěti prvků je to záležitost velmi snadná: stačí použít prvek vzduchu místo prvku země. Použijeme-li prvek země jako prvek vzduchu, získáme schopnost procházet zdmi. Je nasnadě, že použitím prvku vody v roli prvku země dosáhneme schopnosti chodit po vodě. – Zájemcům o taoistickou magii se doporučuje začít právě posledně jmenovanou variantou, zvláště, dovedou-li plavat; potom prakticky nehrozí nebezpečí úrazu. A připomeňme, že mistrovství se dosahuje snadno – stačí důsledná a dostatečně dlouhá aplikace následujících tří pravidel:

 1. Cvičit
 2. Víc cvičit
 3. Ještě víc cvičit

A to by mohlo stačit – článek je dlouhý dost a pozornost čtenářova se zvolna vytrácí. O zlaté pilulce nesmrtelnosti a energetickém vysávání jinochů a panen zas třeba někdy příště.

 —————————————————————————

Doporučená literatura:

 1. Paul Crompton, Taiči
 2. Zdeněk Kurfürst, Tai Ji Quan – tradiční styl Yang

 

 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama