Reklama
 
Blog | Milan Kovár

Qi gong: klíče k vnitřní síle a Tři jednoduchá pravidla

Přiznám: jednou bych rád napsal článek, pravdivě uvedený bombastickým titulkem: Tajemství vnitřní síly bojových umění odhaleno! - ale zatím se k tomu zdaleka neschyluje. Tajemství legendární vnitřní síly, dosud nesdělitelné, trpělivě čeká, až je odhalíme každý sám pro sebe. »»» Cesta k němu vede nejspíš skrze mnoho bran - a cvičení qi gong [čchi kung] je klíčem k jedné z nich.

Hned v úvodu varování: vyznavači esoteriky budou snad i zklamáni, protože pohled, který teď předkládám, je především pohledem technika a místy sklouzne na úroveň mechaniky. Ti, kteří mne znají, vědí, že esoterickým aspektům věcí se nevyhýbám; zastávám však názor, že i nejobtížněji představitelný zázrak – připustíme-li jeho existenci – má svůj průmět do hrubohmotné reality, jehož prostřednictvím se v ní projevuje.

Zůstaňme prozatím u onoho hrubohmotného průmětu; esoterika ráda vyčká, než k ní dorazíme.

Nejdříve qi gong

O co vlastně jde?

Reklama

Velmi stručně řečeno, 气功 (pinyin: qì gōng, česká transkripce: čchi kung) znamená, do češtiny volně přeloženo, umění využití energie čchi.  Jde o soubor velmi starých komplexních cvičení, pocházející z Číny. Abychom měli alespoň rámcovou představu, jak cvičení qi gong vypadá, můžeme snad říci, že zahrnuje cviky klidové a dechové, ne nepodobné cvikům z jógy, a cviky, připomínající pohyby bojových umění. Qi gong v nácviku bojových umění skutečně místo má, ačkoli sám přímo bojovým uměním není.

Čím prospívá?

Záměrně pominu výklad, který podává východní medicína, opírající se o systém energetických drah – meridiánů. Budu velmi přízemní a řeknu, že cvičení qi gongu učí naše tělo relaxaci v pohybu.

Přínos relaxačních technik není dnes už ničím novým. Genialita qi gongu však spočívá v tom, že učí relaxovat v polohách, téměř shodných s polohami, které naše tělo běžně zná a využívá.

Relaxujeme-li pravidelně vleže, tělo se rychle naučí uvolnit napětí. Jakmile se však postavíme, všechny části kostry (tedy i klouby) zaujmou zcela jiné vzájemné polohy, než je tomu v relaxaci ležmo. Napětí se brzy vrátí zpět: přivedou nás k tomu staré pohybové vzorce, které jsou pro leh a stoj zcela odlišné. A pozor: to se netýká napětí ve svalech, které si běžně uvědomujeme. Nejde o nic menšího, než o odvedení napětí z kloubů, toho napětí, které za pohybu působí jako brzda a navíc klouby trvale devastuje.

Proč je tak důležitá relaxace kloubů?

Prosím čtenáře, aby přetrpěl trochu zjednodušené kloubní mechaniky: kloub je tvořen kloubní jamkou, kloubní hlavicí a kloubním pouzdrem, které si můžeme představit jako pružnou punčochu ze svalů a vaziva, na kloubní jamku a hlavici navlečenou. Kloubní pouzdro má řadu funkcí; mimo jiné drží kloub pohromadě a – to je pro nás velmi důležité – zachycuje svým tahem parazitní síly, které při zatížení kloubu za určitých okolností vznikají a směřují k jeho vykloubení. Důvodem vzniku parazitních sil je skutečnost, že kloub není v okamžiku působení vnějších sil v optimální, tzv. centrované poloze.

Jestliže se naše klouby naučí relaxovat, přinese nám to obrovský zdravotní zisk.

Představte si, že používáte dva stejné vozíky: první nemažete a jezdíte pořád s přetíženým, druhý mažete a vozíte jen tolik, kolik třeba. Je evidentní, kdy se víc nadřete a který z obou vozíků doslouží dřív.

To je rozdíl mezi klouby sportovce, který dře v posilovně bez znalosti kloubní relaxace, a klouby studenta bojových umění, který cvičí qi gong.

Rychlost, tak důležitá v boji, závisí nejen na uvolnění svalů, antagonistických vůči pohybu, ale i na minimálním vnitřním tření kloubu. Odhlédneme-li pro tuto chvíli od veškeré mystiky, pak „energetické otvírání kloubů“ a „dýchání klouby a kostmi“ má, převedeno do současného jazyka, přinejmenším právě tento význam: relaxace kloubu.

Připomeňme, že qi gongem trénovaný kloub si schopnost zpevnění ponechává, ale pouze pro případ, kdy je to nezbytné.

A teď vnitřní síla

V zájmu přehlednosti si dovolím poněkud zjednodušovat.

Postavte se ke stěně, zaujměte stabilní a pevný postoj a zatlačte do stěny jednou rukou ze všech sil. V duchu si odmyslete všechny svaly a vazivo, ponechte jen kosti: soustava kostí vašeho těla, bez podpůrného působení svalů a vaziva, se nachází v poloze, která je blízká rovnovážné poloze vratké, přičemž vaše klouby jsou více či méně centrovány.

Mistr bojových umění je mistrem (takovéto) rovnovážné polohy vratké.

Adept bojových umění, trénovaný qi gongem, zůstává v kontaktu s protivníkem dokonale uvolněn. To mu umožňuje nesmírně citlivě vnímat drobné změny v napětí soupeřova těla, které předem prozrazují jeho úmysly.

Uvolněné klouby umožní bleskově zaujmout účinnou polohu, která je, podle výše řečeného, velmi blízká rovnovážné poloze vratké s centrovanými klouby: potom se veškeré silové působení odehrává pouze v rámci tlakového zatížení kostí. Schopnost kostí odolávat tlaku je obrovská a cvičením roste.

Síla svalů je soustavou pák (na obrázku: paže=a, předloktí=b) převáděna na sílu, posouvající vpřed:

vnitrni-sila2.jpg

 

Jestliže situaci znázorníme pomocí rovnoběžníka sil, dostaneme toto schéma:

vnitrni-sila1.jpg

Síla F (modrá) je odvozena z působení svalů, napínajících paži, výsledná posouvající síla Fp je vyznačena červeně. Z geometrie schématu vychází, že

Fp = F*tg(α/2)

Při velkém zjednodušení, kterého jsme se vědomě dopustili (viz též poznámku na konci textu), lze tvrdit, že výsledná posouvající síla roste tangenciálně s rozevřením úhlu mezi paží a předloktím.

Dodejme, že uvedený princip se nevztahuje pouze na paži a loket, ale na celé tělo; při provádění taijiquanu by popsaný jev měl nastávat v celém těle současně.

Z odhaleného „tangenciálního“ vztahu vyplývá několik zajímavých postřehů:

  1. Po dosažení dostatečné pokročilosti stačí vcelku nepatrné vylepšení techniky a výsledkem je obrovský nárůst posouvající síly Fp
  2. Na dosaženou velikost síly Fp má svalová síla F jen malý vliv, naopak přesnost pohybů, míra přiblížení se ideální poloze a míra koordinace má vliv dominantní
  3. Přímo nahlížíme smysl nekonečného procvičování a zdokonalování pohybů pomocí sestav: nejde o nic menšího, než o limitní přiblížení se k dokonalému provedení komplexního pohybu těla a docílení efektu „vnitřní síly“ (což je navíc spojeno s nácvikem uvolnění).

 

Tři Jednoduchá Pravidla nakonec

Praxe qi gongu a bojových umění není ovšem jen záležitostí mechanickou. Obojí jmenované je nositelem mystických tajemství, která nemohou být vyslovena – ne, že by se to nesmělo; ono spíše není, jak.

Není-li však možno mysteria vyslovit, lze alespoň naznačit, jaká trasa nás k jejich poznání přivede.

I kdybychom se mistrovství a vnitřní síly nakonec nedopracovali, schopnost relaxace za pohybu a z toho plynoucí zdraví rozhodně stojí za to, abychom začali cvičit – už jen proto, že zdravotní přínos cvičení se dostaví velmi brzy, daleko dříve, než mistrovství; a setrváme-li při cvičení, jen tak nás neopustí.

Na mistrovství však není třeba rezignovat. Existuje jakási vcelku málo známá obdoba Buddhových Čtyř vznešených pravd, zvaná Tři jednoduchá pravidla. Podobně, jako používání Čtyř vznešených pravd vede po jisté době spolehlivě k osvícení, dodržování Tří jednoduchých pravidel po určitém čase vede k mistrovství. Pokud to myslíte opravdu vážně, můžete začít hned – tady jsou:

  1. Cvičit
  2. Víc cvičit
  3. Ještě víc cvičit

Neváhejme – můžeme jen získat.

 

–o–

Poznámka, kterou není nutno číst:

Pro přehlednost úvah jsme zjednodušili a předpokládali, že paže a a loket b jsou stejně dlouhé: takto vyjde rovnoběžík sil jako kosočtverec, což nás rychle přivede k odhalení tangenciální závislosti mezi vynaloženou a získanou silou. Kdyby paže a loket nebyly stejně dlouhé, úvahy by to mírně zkomplikovalo, ale tangentě bychom neunikli.

Dalšího zjednodušení jsme se dopustili v tom, že svalovou sílu, která paži napíná, jsme ztotožnili se silou F. Ve skutečnosti je tato síla odvozena z působení napínaných šlach, jejichž úpony leží v okolí lokte a síla F je výslednicí jejich tahu přes loketní kloub. Posouvající síla ve skutečnosti neroste nade všechny meze, ale dosahuje svého maxima při mírně pokrčené paži.

Obě uvedená zjednodušení však na podstatu mechanických aspektů vzniku vnitřní síly nemají vliv.

 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama