Reklama
 
Blog | Milan Kovár

Zase k volbám: ŠINAPOS

Ale ano, vím; titulky se nemají psát velkými písmeny. - Toto je však mimořádná příležitost, právě totiž zakládám politickou stranu zcela, ale opravdu zcela nového typu: ŠIbalové NApříč POlitickým Spektrem.

Není hanbou chybovat, ale neměli bychom v chybách již poznaných setrvávat. I já jsem chyboval, když jsem v minulých volbách prodal svůj hlas Glumovi za mrzký peníz: nebýt mého prodaného hlasu, třeba nemusely naši politickou scénu zdobit knížecí spánek a mladší sestra alchymie, kdo ví? Kdyby pověstná motýlí křídla mávnula opačným směrem, možná jsme to dneska mohli myslet upřímně, lépe a radostněji v ovzduší vzájemné spolupráce, nebo ještě něco mnohem lepšího: mohli jsme si ukazovat, kdo z nás to má.

Hodlám svůj někdejší morální poklesek napravit; proto založením shora uvedené strany vstupuji do politiky, abych, jak se říká, dorazil, co jsem druhdy načal – vstoupil jsem již dříve několikrát do ledasčeho, pečlivě to otřel o obrubník a dočistil trávou, snad to v politice nebude horší.

 

Reklama

Naše zásady jsou jednoduché a každému srozumitelné

Novost, nebojím se říci – nadčasovost strany ŠINAPOS tkví v tom, že nového nepřináší v zásadě nic, ale stávající přitahuje k dokonalosti.

Věřím, že volič je již nasycen případů, kdy poslanci, zvolení za určitou stranu, převrátí kabát i názor – škufír mufír, kožíšek je jako nový, ať mi ho vrátíš! – a hop! je tu rázem ne snad lidoop, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale člen jiného, někdy i zbrusu nového a dříve neviděného politického uskupení. Naše stanovy mají proto zatím jedinou zásadu (další možná časem přidáme a upravíme podle potřeby), a to:

Člen ŠINAPOSu smí a má být současně členem i jiných politických stran. – Pokud vícenásobné členství tyto jiné strany vylučují, nemusí náš člen v nich o tom mluvit; v naší straně to nevadí a naopak to vítáme, neboť právě skrze politická uskupení, prolezlá předivem skrytých vazeb, uskutečňujeme vedoucí úlohu naší strany.

 

Náš program je jednoduchý a každému srozumitelný

Nejpalčivějšími problémy dneška jsou, nebojme se otevřeně pojmenovat, všudypřítomná korupce a věčně prázdná státní kasa. Zbývající problémy lze považovat za druhotné, neboť předešlými dvěma jsou generovány. My zabíjíme obě tyto mouchy jednou ranou:

Zlegalizujeme korupci jako zdanitelný příjem a nákladovou položku. – Tím se naplní státní kasa a ještě ušetříme za výstavbu nových věznic; korupce, jsouc zdaněna, v prvopočátku přinese mnohem větší výběr daně, než pár směšných procent DPH.

Zavedeme nový společenský řád. Držíme krok s překotným kvasem doby a reflektujeme, že fenomén demokracie již dávno vyrostl ze svých athénských plenek. Od doby svého zrození až podnes prodělala demokracie řadu změn; proto, že nárůst každé kvantity se jednou změní v novou kvalitu, dáváme současné demokracii výstižnější jméno: demokradecie. – O demokracii se říká, že je vládou lidu, a není to vždy jasné: je vládou koho-čeho, nebo komu-čemu? V případě demokradecie tento nedůstojný dvojsmysl odpadá.

Uzákoníme povinnost politiků nechat si narůst tykadla. Tento poněkud populistický krok vykompenzujeme zrušením povinnosti podávat majetková přiznání.

–o–

Již dnes máme obrovskou členskou základnu.

Do voleb 2014 je ještě daleko, ale již rozvil čas a voní nadějemi! Není těžké se k nám přidat! Zvítězíme, pokud se tak již ve skutečnosti dávno nestalo.

 

proto volte nás, volte ŠINAPOS, volte mne jako předního a jediného kandidáta strany!

Vždyť víme: nikdo vám nedá tolik, kolik já vám slíbím.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama